Ophavsret og immaterielle rettigheder

Al materiale, herunder tekster, billeder, video, lyd og grafik, tilhører Kenn Römer-Bruhn jf. dansk lov om ophavsret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Kenn Römer-Bruhns virksomheders udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører alene ham, med mindre andet er udtrykkeligt beskrevet.

Licens

Enhver bruger eller kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Kenn Römer-Bruhns udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens eller brugerens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Indgår fotografering, video eller lydoptagelser som en del af et kursus eller en ydelse, kan fotografen sælge en brugsret til et værk således, at andre kan anvende det indenfor den skriftlige aftale, der er indgået. Ethvert brug af fotografens/konsulentens ydelse skal til enhver tid akkrediteres i forbindelse med værket: Foto/video/lyd: Kenn Römer-Bruhn, @kennromerbruhn. Ved brug på medier med adgang til internettet (sociale medier mm) akkrediteres med link.

Krænkelse

Virksomheden og Kenn Römer-Bruhn er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Kenn Römer-Bruhns virksomheder, medmindre krænkelsen er forsætlig.