Digital transformation med iPad-projekt for Esbjerg Kommune

Om at bringe ændre kommunikationskulturen og få succes med den digitale transformation.

Danske kommuner undervises af Kenn Römer-Bruhn

Udfordringen
I en tid, hvor digitalisering er nøglen til effektiv kommunikation og omkostningsreduktion, stod Esbjerg Kommune over for en ambitiøs opgave. De skulle implementere iPads til at strømline kommunikationen med borgere og samtidig minimere distributions- og udskriftsomkostninger. Valget faldt på Kenn Römer-Bruhn på grund af hans omfattende ekspertise inden for digitalisering og iPad-integration.

Løsningen
Kenn udarbejdede en omfattende plan, der inkluderede rådgivning, design af InDesign-skabeloner og en detaljeret uddannelsesplan for kommunens interne medarbejdere og samarbejdspartnere. Projektet omfattede også udvikling af en brugervejledning til effektiv anvendelse af skabelonerne og overførsel af design til iPad-format. Med tre intensive dage on location i Esbjerg og efterfølgende support via email, telefon og et opfølgningskursus efter tre måneder, blev grundlaget for en vellykket digital transformation lagt.

Resultatet
Dette initiativ har ikke kun optimeret kommunikationen med borgere og reduceret omkostningerne, men har også sat nye standarder for, hvordan offentlige institutioner kan drage fordel af digital teknologi til at forbedre deres services. Kenns ekspertise og tilpassede løsninger har vist sig at være uvurderlige i Esbjerg Kommunes stræben efter digital excellence.