Beskikket grafisk censor

Uddannelsesministeriet har beskikket mig for en ny periode, så jeg nu er grafisk censor helt frem til 31. marts 2018. Jeg har arbejdet som censor for forskellige grafiske institutioner siden 2006, og kan dermed – endnu engang – dokumentere, at jeg er helt på forkant med den grafiske branche.

grafisk-eksamen

Som censor er det mit arbejde at bevare det kølige overblik i forbindelse med eksamener fra professionshøjskolerne i Danmark. De kursister og elever jeg eksaminerer, har været gennem forskellige faglige forløb, og det er mit job, at sikre at eksamen går korrekt til, og at læreren har bedømt kursisten/eleven så præcis som mulig, og at læreren og undertegnede dermed kan give den præcise karakter.

Det er et privilegeret arbejde at se kursisters og elevers færdigheder og arbejder. Både de helt nye, der på forunderligvis kan frembringe de mest fantastiske grafiske ting, og de ældre og mere garvede, der med selvsikker hånd kan præstere lige det der kræves af dem.

Selv om jeg har det ‘kølige’ overblik, kan jeg sagtens komme med små input og evt. spørgsmål, såfremt det er påkrævet. Mit lune humør er desuden ganske afsmittende på mine eksaminander, der således får slappet af, så hele eksamen forløber i en behagelig atmosfære og i et roligt tempo.