Gorm x Envision er både rådgivet og undervist af Kenn Römer-Bruhn