kundecase hos PReducation for Esbjerg Kommune logo

 

Hos Esbjerg Kommune tog man beslutningen om at ville udgive lokalplaner, så de kunne læses på borgernes egne computere og ikke mindst deres tablets. På den måde kunne distributionsomkostningerne holdes nede, og borgerne få en nem måde at hente og håndtere lokalplanerne. Kommunen havde på forhånd indkøbt Adobe InDesign til formålet, og nu stod arbejdet med at få implementeret en brugbar og funktionel løsning.

Men hvordan finder man den bedste løsning og hvordan bliver personalet uddannet i workflowet i Adobe InDesign?

Efter en anbefaling fra et tidligere iPad-projekt på kommunen, faldt valget på Kenn Römer-Bruhn, der med sit firma, PReducation, både udarbejder, implementerer og uddanner brugere i sådanne løsninger. Kenn Römer-Bruhn sammensatte derfor en konkret løsning, inklusive en uddannelsesplan og implementering for Esbjerg Kommune.

Løsningen

  • Gennemgang af hvad der skal ske og hvordan løsningen tænkes udført
  • Generering af InDesignskabeloner
  • InDesignskabelon med relevante formater (styles) genereres, så wordskabelonen kan trækkes direkte ind og autoformateres
  • InDesignworkflow, der importerer fra word, opsætning af forside, kolofon mv., og efterfølgende generering af indholdsfortegnelser
  • iPad workflow via iBook, hvor netop korrekt generede PDF-filer vises interaktivt på enheden
  • Uddannelsesplan for kommunens ca. 20 medarbejdere, hvor InDesign skal læres af arbejdsgruppen, så tekst og billeder kan indsættes fra billedbureau el. lign. og tekster fra wordskabeloner indsættes korrekt

 Uddannelsen

Uddannelsen blev opdelt i tre trin:

  • Fjern barrieren og forstå hvad det er InDesign kan hjælpe med
  • Lær InDesign til det workflow der ønskes i kommunen
  • Opfølgningskursus efter 3-4 uger, hvor spørgsmål besvares og de sidste ting pudses af

 

esbjerg kommune

Endnu en tilfreds kunde

Efter implementeringen og igangsætningen af projektet, kom der disse herlige tilbagemeldinger fra Esbjerg Kommunes InDesign-brugere:

Kenn Römer-Bruhn gav en super forståelse for programmet og værktøjerne, så alle havde lyst til at udforske og lære det på egen hånd. Alle vores ønsker blev gennemgået af Kenn, der kom med forslag og innovative løsninger, som har gjort produktet mere fleksibelt, og fik dem implementeret professionelt i løsningerne.

Alle tætte deadlines blev overholdt, trods en meget kompliceret opgave.

Under uddannelsen stod Kenn Römer-Bruhn for undervisningen af såvel uerfarne og erfarne brugere af Adobe InDesign. Han havde en utrolig rolig facon – og formåede at formidle og forklare et stof, så det blev enkelt, trods forskellige niveauer og forudsætning for programmet.

Hos Esbjerg Kommune har vi fået et professionelt produkt, som vi er glade for fungerer. Som en bonus er vores arbejde blevet mere effektivt med løsningen.

Kenn Römer-Bruhn har intensivt arbejdet med opbygningen af InDesign-skabelonen, så den blev nem for kommunens medarbejdere at arbejde med, og brugerne med få klik, bl.a. kunne indsætte korrekte typografier, tabeller og fotos.

I forbindelse med uddannelsesplanen valgte Kenn Römer-Bruhn at udarbejde en vejledning, så brugerne havde en dokumentation at forholde sig til. Dette værktøj er samtidig en manual til kommende medarbejdere i kommunen samt dennes samarbejdspartnere.

Alt i alt har Kenn Römer-Bruhn været professionel på en fantastisk pædagogisk måde, så alle har forstået budskabet og kan bruge det efterfølgende.

– Lone Mikkelsen, Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, Kommune- & Byplan