Denne lettere revideret udgave af Den digitale grundbog om Adobe Photoshop, er din genvej til at lære Adobe Photoshop bedre at kende. Er du ny i Photoshops univers, er det blot at gå i gang med din nye spændende læretid, hvor denne digitale grundbog vil være dig til stor hjælp. Hvis du kender programmet i forvejen, tror vi alligevel, at du vil få glæde af den – for du vil komme bredt rundt i programmet, hvor du samtidig får nogle tips og råd, du måske ikke kendte til i forvejen.

Adobe Photoshop er logisk opbygget med en masse hot-hjælp og en glimrende elektronisk manual. Men da det er et professionelt program, indeholder det også en mængde funktioner, som måske ikke er lige til at gå til. Det er netop brugere med interesse i at arbejde med billeder på en computer, der er målgruppen for denne webbook, som vi har skrevet. For selvom et program er avanceret og professionelt, kan alle sagtens lære at bruge det.

Bemærk at denne udgave er udarbejdet til CS2, men sagtens kan bruges i CS3 og CS4 … og sælges i øvrigt stadig i stort omfang!